Menu

เงื่อนไขและข้อกำหนด

การสมัครสมาชิก:

 • ผู้ใช้จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีเพื่อสมัครสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมในเว็บไซต์
 • ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้องและครบถ้วนในกระบวนการสมัคร
 • การใช้ข้อมูลเท็จหรือปลอมแปลงในการสมัครสมาชิกจะถือว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขและอาจถูกระงับการใช้งาน

 

ความปลอดภัย:

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับและไม่ถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก
 • เว็บไซต์จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสข้อมูล และการตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

การฝาก-ถอนเงิน:

 • ผู้ใช้ต้องใช้วิธีการที่ถูกต้องและได้รับการรับรองเพื่อทำการฝากเงินและถอนเงิน
 • เงินฝากและถอนเงินจะต้องผ่านกระบวนการตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้

 

การเดิมพัน:

 • ผู้ใช้ต้องเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันและการเล่นเกม
 • ห้ามทำการเดิมพันเกินวงเงินที่ผู้ใช้ได้กำหนดไว้

 

กฏกติการะหว่างผู้ใช้:

 • ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและไม่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมในการเล่นเกมหรือการแข่งขัน

 

ความยุติธรรม:

 • เว็บไซต์จะให้ผลการเล่นเกมที่เป็นธรรมและไม่มีการแก้ไขหรือปรับแต่งผลให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการ

 

การระงับหรือยกเลิกบัญชี:

 • ทางเว็บไซต์ได้ทำการสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ในกรณีที่พบการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

 

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด:

 • เว็บไซต์สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ข้อตกลงทางกฎหมาย:

 • การใช้งานเว็บไซต์ถือว่าผู้ใช้ยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดและยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

การแก้ไขข้อขัดแย้ง:

 • ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้ง การพิจารณาแก้ไขจะใช้กฎหมายและข้อกำหนดของเว็บไซต์เป็นหลัก